Domotica een woord dat je de afgelopen jaren steeds vaker hoort. Maar wat is het precies?
Misschien denk je “Niets voor mij. Dit hoef ik niet te lezen”? Als ik het met klanten over domotica heb krijg ik meestal deze reactie.
Omdat het zonde is om niet na te denken over een eventuele toepassing van domotica als je denkt aan verbouwen, leg ik je hier in eenvoudige taal uit:
– Wat domotica nu precies is;
– Op welke vlakken de toepassingen liggen;
– Waarom je een grote vergissing begaat als je domotica links laat liggen.

Huisautomatisering

Een ander woord voor “domotica” is “huisautomatisering”. Er zijn tegenwoordig veel functies in huis die geautomatiseerd kunnen worden. Dat klinkt high tech, maar inmiddels hebben we allemaal al jaren meerdere vormen van domotica in huis! Denk bijvoorbeeld eens aan je thermostaat. Die regelt automatisch dat de temperatuur in je woonkamer op de ingestelde hoogte blijft. De thermostaatkraan bij de douche is nog een voorbeeld. En zo zijn er talloze plaatsen waar domotica al ons huis is binnengeglipt.
De huidige generatie huisautomatisering communiceert niet alleen meer intern in huis, maar ook (via Internet) met de wereld daarbuiten. Het eenvoudigste voorbeeld is de alarmcentrale.
Dus domotica is al lang geen ver-van-mijn-bed-show meer!! De enige vraag is in hoeverre je domotica wilt doorvoeren. Deze vraag kun je alleen zelf beantwoorden, maar daarvoor is minimaal basisinformatie nodig. En die ga ik je hieronder geven!

Doel van domotica

Om het eenvoudig te houden kun je automatisering opdelen in de doelen die je kunt bereiken:
1. Comfort
2. Veiligheid
3. Energiebesparing

Comfort

Indien je de verlichting indeelt in een aantal scenes,  kun je met een druk op de knop alle verlichting voor een bepaalde sfeer realiseren.
Als je de gewenste binnentemperatuur instelt per tijdstip is de ruimte juist op temperatuur als je binnenkomt.
Je kunt met een druk op de knop de gordijnen sluiten of deze gaan op een vooraf ingesteld tijdstip automatisch dicht.
Allemaal voorbeelden van het gebruik van huisautomatisering die ervoor zorgen dat je comfortabeler woont.
In eerste instantie lijkt dit een luxe die niet meteen nodig is, maar dit comfort kan van groot belang worden op het moment dat je minder mobiel wordt. Het kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je veel langer zelfstandig kunt blijven wonen!

Veiligheid

Beveiligingscamera’s kunnen worden aangesloten op het domoticasysteem;
een camera bij de deur om te zien wie er aan de deur staat;
een paniekschakelaar die ervoor zorgt dat alle lampen aangaan als je er op drukt;
een aanwezigheidssimulatie wanneer je niet thuis bent: lampen die aangaan, gordijnen die dicht en open schuiven op wisselende tijden etc.
Allemaal voorbeelden van het vergroten van de veiligheid in en om je huis.
Dit gevoel van veiligheid kan er ook weer voor zorgen dat je langer in je eigen huis blijft wonen.

Energiebesparing

Als lampen automatisch uitgaan wanneer er niemand meer in de ruimte is, als de verwarming goed wordt gereguleerd en alleen de ruimte wordt verwarmd als dat nodig is, levert dat ook nog energiebesparing op.

Toekomstproof/ Levensloopbestendig

Natuurlijk kán er overal muziek worden afgespeeld, in elke ruimte andere muziek, mocht je dat willen. En als je dat graag wilt dan hou ik je niet tegen. Maar als mooiste toepassing zie ik toch dat wij door domotica veel langer dan vroeger in ons eigen huis kunnen blijven wonen.
Ik ben ervan overtuigd dat in een fijn huis wonen enorm bijdraagt aan je levensgeluk. En zo lang mogelijk comfortabel thuis kunnen blijven wonen is dan ook een groot goed!
Nu hoef je niet meer af te wachten of je omstandigheden daarvoor in latere jaren gunstig blijven. Je kunt zelf al op tijd actie ondernemen en je goed op een latere levensfase voorbereiden. Maak je huis toekomstproof, zoals dat zo mooi heet. En domotica levert daar een grote bijdrage aan.

Wat ik nou jammer vind

Wat ik nou zo jammer vind is, dat de meeste professionals in domotica zo enthousiast zijn dat ze meteen vertellen wat er állemaal wel kan. En juist dát schrikt mensen af. Vooral vrouwen (waaronder ook ik) ervaren een soort ‘knoppenstress’.
Het is onmogelijk alle toepassingen van domotica in je huis te verwerken, omdat er zo veel mogelijkheden zijn, maar ook omdat dat een zeer kostbare zaak wordt. Er moeten kilometers kabel in je huis worden geplaatst en alles moet worden geprogrammeerd.
Beter basic starten: wat is minimaal nodig om ervoor te zorgen dat ik (lang) in mijn huidige huis kan blijven wonen, ook wanneer de jaren mee gaan tellen. Inzetten op veiligheid en het automatisch overnemen van functies die moeilijker worden als je minder goed ter been bent. Bedenk welke zaken je wellicht in de toekomst wilt gaan automatiseren. Dan kun je daarna bepalen hoe ver je al met de voorbereidingen wilt gaan.

Kleine eerste investering met grote toekomstmogelijkheden

De eerste stap die nodig is voor domotica is de aanleg van buizen, vanuit alle nodige punten naar een centrale plaats. Denk aan een (grotere) meterkast. Deze buizen kun je alleen onzichtbaar aanleggen op het moment dat je aan het bouwen of verbouwen bent. De investering voor het plaatsen van deze extra pvc-pijpen weegt niet op tegen de mogelijkheden die je schept om later allerlei functies te kunnen automatiseren.

Mijn advies 

Besluit je (als de kinderen de deur uit zijn) je huis aan te passen aan je veranderde wensen en je comfort te verhogen, leg dan tijdens de aanpassingen een simpel buizensysteem aan van de belangrijkste punten naar de meterkast (of andere centrale plaats). Dit is de eerste stap, bekabeling kan dan later komen en later naar wens worden ingevuld.

Bijvoorbeeld: Heb je behoefte aan een camera bij de voordeur en een automatische openingssysteem dan leg je die later gemakkelijk aan.
Heb je op een later tijdstip behoefte aan aanwezigheidssimulatie of aan het automatisch sluiten van de gordijnen dan vul je dat in.
Zo kun je stapje voor stapje gebruik maken van onze moderne technieken op het moment dat je dat nodig of wenselijk acht.

De stand van zaken in domotica in 2021

Sinds het schrijven van dit blog hebben de ontwikkelingen niet stil gestaan. Inmiddels is het mogelijk om ook in een bestaande elektrische situatie al een vorm van domotica te realiseren met een blokje voorzien van een zender en ontvanger.

Ik voorzie dat domotica de belangrijkste rol gaat spelen in het toekomstproof (levensloopbestendig  of toekomstbestendig) maken van onze huizen. En ik wens ook jou toe dat je nog heel lang en gelukkig in je eigen huis kunt blijven wonen.

Ik ben benieuwd of je na deze blog anders tegen domotica bent gaan aankijken. Ik hoor het graag van je in het commentaarveld hieronder. Als je wilt stuur ik je een overzichtelijke lijst waar je allemaal aan kunt denken bij huisautomatisering.