Maak niet deze fout bij de indeling…

Waar begin je mee als je je ruimte gaat indelen? In dit korte filmpje wordt duidelijk hoe je bij de indeling van de ruimte onbewust wordt beïnvloed en waarom dat vaak niet tot het beste resultaat leidt.